PARTNERS

Partners in Athens
TheodorosTsaknakis
(lawyer)
Panagiota Iliopoulou
(lawyer)
Lambros Mpirdas
(lawyer)
Eirini Thomopoulou
(notary)
Ilias Zahakos
(catchpole)

Partners in Thessaloniki
Thomas Trikoukis
(lawyer)

Grigoris Trikoukis (lawyer)

Maria Papadopoulou (notary)

Polixeni Paratira (notary)

Athanassios Diamantis (catchpole)